HjemSystemGuidenOm ossFor leverandører

Sammenlign Norges beste HMS system

Hvorfor trenger du et HMS system?

HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet og dreier seg om hvordan man sikrer at, for eksempel, et byggeprosjekt utføres på en trygg måte. Kvalitetssikring i et byggeprosjekt er ekstremt viktig for å sikre at planen overholdes. Eksempler på hva som inngår i en HMS-plan er å sikre at arbeidet på bad utføres korrekt, eller at kabler legges på riktig måte. Dette innebærer at du utfører løpende kontroller, såkalte egensjekker. Risikovurdering knyttet til arbeidsmiljøet og en analyse eller plan for hvordan ditt prosjekt påvirker miljøet, er også en del av et HMS-system. Derfor bør du kunne vise til systematisk miljøarbeid.

Det finnes flere forskjellige HMS-systemer på markedet i dag. Disse kan du sammenligne og vurdere opp mot hverandre for å finne det systemet som best passer dine behov. BusinessWith presenterer de ulike systemene, slik at du kan finne det beste HMS systemet for din virksomhet.

Hva bør jeg kreve av et HMS system?

Ved valg av HMS-system for din bedrift, er det essensielt å fokusere på nøkkelfaktorer for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø. Et effektivt HMS-system bør være omfattende og dekke alle områder av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette inkluderer detaljerte retningslinjer og prosedyrer for å forebygge arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer, samt ivaretakelse av miljøet.

For å sikre bred implementering og engasjement, må HMS-systemet være brukervennlig. Dette betyr at det skal være enkelt for alle ansatte å forstå og anvende, og det bør komme med omfattende opplæringsmateriell. En slik tilnærming sikrer at alle i organisasjonen kan bidra positivt til HMS-arbeidet.

Tilpasningsdyktighet er en annen kritisk faktor. Ditt valgte HMS-system må kunne justeres etter din virksomhets unike behov og endringer i HMS-lovgivningen. Evnen til å oppdatere og tilpasse systemet etter nye risikoer og forskrifter er nødvendig for kontinuerlig sikkerhetsforbedring.

Effektive rapporterings- og dokumentasjonsfunksjoner er også vitalt i et HMS-system. Systemet skal gjøre det enkelt å registrere hendelser og oppbevare viktig dokumentasjon. Dette er ikke bare viktig for intern styring, men også for å oppfylle lovpålagte krav.

Ved å velge et HMS-system som er omfattende, brukervennlig, tilpasningsdyktig, og som har gode funksjoner for rapportering og dokumentasjon, legger du grunnlaget for et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø.

Hvorfor er helse, miljø og sikkerhet så viktig?

Test systemguiden

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

Liste over 13 forskjellige HMS system

Sorter etter
Centuri

Centuri

Centuri

Centuri fungerer som et knutepunkt for informasjon som er opprettet, håndtert og flyter i virksomheten. Det hjelper deg å finne og administrere informasjon raskere, med mindre arbeid og med høyere kvalitet. Plattformen er fleksibel og lett tilpasset for å støtte dine arbeidsmetoder. Bygget på den nyeste teknologien i brukergrensesnitt, mobilitet, integrasjoner og søkefunksjoner, kan den støtte kom...

Lær deg mer om Centuri

Les mer

Addsystems tilbyr en webplattform for styringssystemer som skal føles morsomt, trygt og effektivt for brukeren å jobbe i. På denne måten blir det lettere å få hele organisasjonen med i et system med ISO som virkelig utgjør en forskjell. Det er også fullt mulig å legge til standardløsninger men også gjøre kundetilpasninger basert på endrede behov og ønsker.

Lær deg mer om Add Ledningssystem

Les mer
Datakvalitet-logo

Datakvalitet

Datakvalitet

Vi tilbyr et skybasert kvalitetsstyringssystem med fleksible og tilpasningsdyktige moduler for ledelse og kvalitetsarbeid. Våre konfigurerbare fire basis moduler for dokumenthåndtering, avvikshåndtering, revisjon og risikostyring gir en solid plattform for støtte i ISO-sertifisering og kvalitetsarbeid. Systemet er brukervennlig, pålitelig og tilpasses bransje- eller virksomhetsspesifikke behov. ...

Lær deg mer om Datakvalitet

Les mer
tudu_logo.png

Tudu

Tudu

Tudu leverer Compliance, som er et bransjetilpasset HMS-system. Systemet er utviklet med fokus på brukervennlighet og enkelhet for alle, uten unødvendige funksjoner og kompliserte prosesser. Ved bestilling tilpasses systemet til din bedrift, tilpasset deres bransje.

Lær deg mer om Tudu

Les mer
SmartDok

SmartDok

Smartdok AS

SmartDok er den mest brukte løsningen i bygge- og anleggsnæringen, og det er ikke uten grunn. Løsningen består av moduler som gir deg oversikt og enkel kontroll over timer på mann og maskin, HMS/KS-system, vareforbruk, service og vedlikehold av maskiner, dokumenthotell, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister, kjørebok, brøytelister med mer. Alt i en app! Systemet er webbase...

Lær deg mer om SmartDok

Les mer
AM system

AM system

AM Hultdin system AB

AM System er et skybasert styringssystem som forenkler kontrollprosessen for både små og store selskaper. Ved hjelp av dokumentmodulen administrerer du alle avtalene og dokumentene dine, mens saksbehandlingsmodulen bidrar til en kontrollert og intuitiv arbeidsflyt for hver ansatt. Alle medarbeidere får tilgang til alle aktuelle opplysninger som er relevante for rollen deres, og kan dele oppdaterin...

Lær deg mer om AM system

Les mer
Fonn-logo

Fonn

Fonn as

Fonn er et fleksibelt prosjektstyringsverktøy rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Ved hjelp av Fonn kan du styre et ubegrenset antall prosjekter, med rollestyrt tilgang for både de ansatte og samarbeidspartnere. I tillegg får du tilgang til avanserte funksjoner for plotting, måling og annotering, samt et Gantt-skjema for full oversikt over alle oppgaver og tidsfrister.

Lær deg mer om Fonn

Les mer
Inosa-logo

Inosa

Inosa AS

INOSA er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som sikrer at arbeidet blir utført som planlagt. Du får oversikt over alle arbeidsoppgaver og hvilken rekkefølge oppgavene bør ha i arbeidsflyten. Det er enkelt å registrere, rapportere og behandle avvik, og systemet sørger for at årsaken blir definert, og at tiltakene som bør utføres blir prioritert. Verktøyet er nettbasert og finnes på alle enh...

Lær deg mer om Inosa

Les mer
Jobbox-logo

Jobbox

Total Kontroll AS

Total Kontroll leverer programvareløsninger og hardware som effektiviserer arbeids hverdagen og oppfyller lovkrav for våre kunder. Våre tjenester hjelper kundene å holde seg oppdaterte, bli mer effektive og spare penger ved å tilby programvare og Internet of Things-løsninger (IoT). Vi leverer en lang rekke tjenester deriblant prosjektstyringsverktøy, timeregistrering, elektronisk kjørebok og HMS/i...

Lær deg mer om Jobbox

Les mer
Landax

Landax

Landax

Landax tilbyr et modulært styringssystem som enkelt kan tilpasses selskapets behov ved å kombinere de mange modulene som tilbys. Funksjoner som kan legges til inkluderer kompetansemodul, risikoanalyse og prosesskart. Landax er et webbasert styringssystem for administrasjon, ledelse og kontroll. Du får alle verktøy du trenger for å utøve kvalitetsledelse samlet i én programvare. Vi står også til tj...

Lær deg mer om Landax

Les mer
Proresult-logo

Proresult

Proresult as

Proresult er stolt over å kunne tilby et komplett og brukervennlig styringsystem til våre kunder. Mange kunder bruker i dag forskjellige system på timeregistrering og HMS/KS. Dette kan være tungvint, dyrt og frustrerende for de som arbeider ute i felt. Vi har nå gjort HMS/KS enkelt og rimelig! Proresult leverer HMS/KS- system tilpasset din bedrift med de sjekklister og skjemaer du har bruk for – k...

Lær deg mer om Proresult

Les mer
Resop-logo

Resop

Resop as

Resop as jobber med ISO- sertifiseringer, kvalitetsledelse, rådgivningstjenester, utvikling og support. Resop Kvalitetssystem leveres som en skytjeneste som kan implementeres og driftes av interne ressurser, eller vi kan bistå med bygging, implementering og vedlikehold alt etter hva kundene ønsker.

Lær deg mer om Resop

Les mer

Et nettbasert og brukervennlig styringssystem som enkelt er tilpasset selskapets behov. Inkluderer funksjoner som prosesskart, dokumentstyring, versjonskontroll og risikostyring.

Lær deg mer om SIMPLI Manage

Les mer

Hvorfor er helse, miljø og sikkerhet så viktig?

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er fundamentalt for enhver bedrift, da det direkte påvirker medarbeidernes velvære og bedriftens samlede effektivitet. En sterk HMS-strategi garanterer en trygg arbeidsplass, noe som er avgjørende for å redusere ulykker og fremme et sunt arbeidsmiljø. Dette fører ikke bare til økt medarbeidertilfredshet og produktivitet, men også til lavere fravær.

Miljøansvarligheten i HMS er også vital for å opprettholde en bærekraftig virksomhet og oppnå positiv merkevarebygging. Virksomheter som tar miljøhensyn på alvor, tiltrekker seg ofte kunder og partnere som verdsetter bærekraft.

Sikkerhetsaspektet understreker bedriftens forpliktelse til å skape et risikofritt arbeidsmiljø. Dette styrker bedriftskulturen og viser en klar forpliktelse til de ansattes helse og trivsel.

Sammenlagt er HMS ikke bare en juridisk forpliktelse, men en nøkkelkomponent for en ansvarlig, produktiv og respektert virksomhet. Derfor bør HMS-praksiser være en sentral del av enhver bedrifts strategi.

Beskrivelse av produktegenskaper

Avvikshåndtering

Ved avvik i arbeidet kan disse dokumenteres og status noteres og administreres i systemet.

Bildedokumentasjon

Gir mulighet til å dokumentere hendelser eller forhold ved hjelp av bilder. Last opp bilder i systemet og koble dem til spesifikke hendelser for en mer detaljert prosess.

Dokumentbehandling

Samle viktige dokumenter digitalt og strukturert på ett sted i systemet og unngå unødvendig papirhåndtering.

EAT-registrering

En funksjon spesielt rettet mot byggebransjen som lar selskapet registrere potensielle ÄTA-tilskudd.

KMA-håndbok

Håndbok om hvordan kvalitet, miljø og helse og sikkerhet integreres i systemet, som er en god veiledning for hvordan organisasjonen bør drive sitt arbeid på disse områdene.

Oppgavehåndtering

Funksjonen letter håndteringen av sakene som er aktuelle i organisasjonen ved å samle dem og oppdatere dem med tilsvarende status for hvor de er i prosessen.

Rapporter

Lag og del rapporter med kollegaer for å skape en god forståelse av situasjoner i bedriften.

Ressurshåndtering

Forvalter de ulike ressursene i organisasjonen. Med denne funksjonen kan bedrifter få bedre oversikt over hvordan ressursene forvaltes for å øke lønnsomhet, kvalitet og redusere miljøbelastningen.

Støtte for ISO-standarder

Systemet har funksjonaliteten som kreves for å tillate sertifisering av ulike ISO-sertifikater.