Alternativer

Beskrivelse av Inosa

INOSA er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem som sikrer at arbeidet blir utført som planlagt. Du får oversikt over alle arbeidsoppgaver og hvilken rekkefølge oppgavene bør ha i arbeidsflyten. Det er enkelt å registrere, rapportere og behandle avvik, og systemet sørger for at årsaken blir definert, og at tiltakene som bør utføres blir prioritert. Verktøyet er nettbasert og finnes på alle enheter – skjerm, nettbrett og telefon.

Hvem passer Inosa for?

INOSA er rettet mot både små, mellomstore og store bedrifter samt offentlige enheter.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

NO

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Inosa produktfunksjoner

HMS system

Avvikshåndtering

Bildedokumentasjon

Dokumentbehandling

KMA-håndbok

Oppgavehåndtering

Rapporter

Ressurshåndtering

Støtte for ISO-standarder

Kvalitetssystem

Analyseverktøy

Ansvarshåndtering

Avvikshåndtering

Dokumentbehandling

Prosesskart

Støtte for ISO-standarder

Ledelsessystemer

Analyseverktøy

Ansvarshåndtering

Avvikshåndtering

Dokumentbehandling

Prosesskart

Støtte for ISO-standarder

Avvikshåndtering

Bildestøtte

Maler

Sakshistorie

Saksstatus

Varsler

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i HMS system

CenturiInosa
DatakvalitetInosa
JobboxInosa
EQS kvalitetssystemInosa