HjemSystemguidenOm oss

Sammenlign Norges beste HR-systemer

HR-systemer i Norge: hvilke HR-verktøy oppfyller dine krav og behov?

Et HR-system kan bestå av en enslig, eller en sammensettning av ulike HR-moduler (rekruttering, performance management, learning management osv.) som er designet for å effektivisere det strategiske arbeidet for dem som jobber med Human Resource. Med andre ord, det finnes flere kategorier av HR-systemer og HR-programmer som for eksempel Human Capital Management system (HCM), human Resource Management system (HRM) og Talent Management system. Se nedenfor. Applikasjoner fra disse kategoriene av HR-systemer overlapper hverandre ofte og det kan være vanskelig å forstå forskjellene. Med vår unike kartlegging av HR-systemer kan du nå vesentlig enklere får en oversikt over de leverandører som kan matche dine behov og din kravspekk, gjennom å bruke vårt avanserte filter. I tillegg kan du også sammenligne priser, HR-funksjoner, vurderinger, prismodeller og mye mer.

Her kan du sammenligne HR-system og HR-verktøy og se hvilke ulike HR-systemer som er tilgjengelige i Norge. Du kan filtrere på HR-løsninger sånn som onboarding, læringsplattformer, rekrutteringsverktøy osv.

Hva må jeg vite om HR-systemer?

Test systemguiden

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

Webside

Huma er et moderne HR-system for små- og mellomstore bedrifter. Kom i gang på seks minuter, ikke seks måneder. Huma setter brukeropplevelsen først og er inuitivt, moderne og autmatisert på tvers av alle dine personaladmin oppgaver. Enkelt å koble til med dine eksisterene systemer med kun et par tastetrykk. Huma er et smartere og bedre HR-system som alle faktisk bruker.

Lær deg mer om Huma

Webside
Les mer
Les mer

Viktig når du skal velge HR-system

Å velge HR-system er kompleks og tidkrevende prosess. Mange leverandører av HRM-systemer kan ofte ”kvalifisere” seg til kundens utvalgsprosess. Dette fordi mange HR-leverandører leverer liknende løsninger. Det kan derfor være vanskelig å se forskjellene med for eksempel Cornerstone vs CatalystOne eller Aditro vs Simployer. Når du skal sammenligne HRM, HCM og Talent Management systems -leverandører så bør fokus være utifra din kravspekk og hvordan systemegenskaper som brukervennlighet, integrasjonsmuligheter og implementering er vurdert av andre kjøpere.

Å bestemme kravspekk til et HR-system

For å få til en smidig og kvalitativ kjøpsprosess av HR-system, så bør deres kravspekk være nøyaktig og IKKE bare fokusere på det dere trenger en løsning for akkurat NÅ, men ta med de kravene som kan hjelpe dere å nå den digitale HR-visjonen som dere ser i fremtiden. Et eksempel er å fokusere kravspekken ut i fra en leders eller en medarbeiders perspektiv. Hvordan ser skjermbildet ut for de som skal bruke systemet? Er det enkelt å få oversikt eller rollekontroll i systemet? Hvor mye må styres fra HR selv, og hvor mye kan delegeres ut i organisasjonen? Finnes det support og støtte for ledere?

Hos BusinessWith fokuserer vi på å belyse hvorfor og hvordan avtaler gjøres med spesifike HR-leverandører. Vå kartlegging fokuserer ikke kun på hva leverandøren kan tilby, men også på hva som er fremtredende i deres systemer og hvordan de samarbeider med sine kunder. Noe som er viktig å ha insikt i, om man skal ha en langsiktig HR-partner ved sin side.

Talent Management system vs HRM system

Forskjellen mellom et Talent Management system og HRM system er:

Talent Management system fokuserer på å levere moduler som skal hjelpe organisasjonen med å beholde, engasjere og utvikle talenter for bedriften. For eksempel en LMS-modul for å øke kompetanse gjennom effektive opplæringsprogrammer.

HRM fokuserer mer på tradisjonell core-HR der tidsrapportering, master HR-data og analysefunksjoner inngår. Vanligvis inneholder det støttefunksjoner for de administrative prosessene. Flere Talent Management-moduler inngår i visse HRM-systemer, men selve utgangspunktet skiller seg ut.

Digital HR

Utviklingen av HR-systemer har fremgangsrikt drevet frem digital HR. Med hjelp av en HR-partner kan bedrifter oppnå gode resultater i kompetanseutvikling og lederskapskultur. Det har skjedd et paradigmeskifte for HRs rolle i bedrifter. I stedet for at det ansees som et nødvendig kostnadssenter, har nå HR etablert seg som en strategisk funksjon for å hjelpe bedriften med å nå sine mål. En stor del av denne fremgangen kommer av at det finnes innovative HRM-moduler som digitaliserer og effektiviserer HR-prosesser som kan nå ut til hele organisasjonen.

Beskrivelse av funksjoner for HR-systemer

CoreHR

Core HR fokuserer på fundamentale basisfunksjoner: lønn, tidsrapportering og fordelssystemer. De leverandører som fokuserer på CoreHR tilbyr oftest HR og lønnssystemer i ett system.

Fordelssystemer

En del HR-systemer tilbyr fordelssystemer hvor man har oversikt over alle kollektive fordeler og det forenkler håndtering av, og kommunikasjonen med pensjonsavtaler og forsikringer.

Har eget lønnssystem

Det er mange gode synergieffekter av å ha et personalsystem i kombinasjon med lønnssystemet. Først og fremst gjør det det lettere å håndtere og synkronisere mellom HR-avdelingen og lønnsavdelingen. Fordeler, prestasjonsbaserte lønninger og administrasjonsprosesser blir mer fleksible og oversiktlige.

HR-analyse

HR er avhengig av data fra mange ulike kilder. En HR-analytic modul sørger for at du kan strømlinjeforme dataflyten og skaffe deg en god oversikt over aktiviteter og dine KPIer. En veldig verdifull funksjon, om du jobber med mye data.

Kompetanseutvikling

En kompetanseutviklingsmodul forenkler arbeidet med å kartlegge kompetanse og gir en oversikt over hva bedriftens interne kompetanse kan brukes til. Det er og verdifullt for å kunne forhindre gap mellom den kompetanse som finnes og den kompetanse man ser man kommer til å få behov for.

Learning Management

Muliggjør planlegging, gjennomføring, dokumentering og oppfølging av alle kurs og opplæringer på et og samme sted. Fjerner mye administrasjon og forenkler, slik at man kan lage e-learningskurs med tester i etterkant.

Lønnsoppgjør

Lønnsrevisjonsprosessen pleier å kreve mye tid med forberedelser og håndtering. Med tilgang til en lønnsrevisjonsmodul, så kan ledere og lønnsavdelingen ha en felles, systematisert prosess som inneholder funksjoner som eliminerer manuelle feil.

Medarbeidersamtaler

Et viktig verktøy for de bedrifter som vil ha struktur på når leder og medarbeider har samtaler om mål og utvikling. Kan bidra til forbedring av bedriftskulturen, bedre lønnsfastsettelse, tydelighet og rettningslinjer.

Prestasjonsstyring

Vil man belønne prestasjon og innføre mål som medarbeideren skal jobbe etter og som senere skal resultere i en økonomisk belønning, så er Performance Management-modul noe for deg. Tydeliggjør bedriftsmål og hvordan individet kan bidra til å nå dette. Veldig viktig at det er målbart.

Rekruttering

En del HR-system har en rekrutteringsmodul som hjelper med å digitalisere og effektivisere rekrutteringsprosessen, slik at det blir lettere for arbeidsgiverr å lokke til seg til rette talentene. Tilrettelegger fra sourcing til arbeidskontrakt.

Selvbetjening

En selvbetjeningsfunksjon forenkler administrative prosesser. For eksempel kan medarbeiderne selv bestille ny mobiltelefon, som kan attesteres direkte via sin leder og dermed trenger det ikke passere lønn. Medarbeiderne oppdaterer sin egen personlige informasjon, som automatisk oppdateres i personalsystemet.

Tidsrapportering

Gjør det enkelt for medarbeiderne å registrere tid (arbeidende timer, fravær osv). Noen HR-systemer har denne funksjonen og tilbyr også en mobil løsning i tillegg, sånn at de som reiser i jobben enkelt kan føre timer da også.