Sammenlign Norges beste prosessverktøy

Hvilket prosessverktøy trenger bedriften din?

Et prosessverktøy hjelper din bedrift eller organisasjon med å forstå flyter og prosesser i virksomheten, for eksempel produksjon eller nyansettelser. I for eksempel en kommune er et prosessverktøy svært verdifullt, siden det med samme verktøy i alle enheter er lettere å forstå og sammenligne alle prosesser. Et prosessverktøy eller prosesskart fører til en ** rekke ulike fordeler** for virksomheten, da man skaper en helhet og klarhet rundt hvordan de ulike prosessene ser ut og hvordan strømmene går. Det blir da også lett å se om noe mangler, eller om noe må fjernes – og det blir lettere å ta avgjørelser. Vi i BusinessWith har listet opp de ulike prosessverktøyene som er tilgjengelige på markedet i dag. Hos oss kan du enkelt sammenligne med å finne verktøyet som passer din bedrift best.

Hva bør du kreve av et prosessverktøy?

Fra et prosessverktøy må du kreve at grensesnittet gjør det enkelt å forstå flytene, det vil si A og O. Det må være visuelt og grafisk tiltalende å følge prosessene i prosessverktøyet ditt. Jobber du i en kommune eller fylkeskommune har du andre krav, og bør velge et prosessverktøy som er mer tilpasset de flytene du har og måten du jobber på. Tenk på verktøyet mer som et** prosesskart** – du og dine ansatte skal enkelt kunne lene deg på det for å navigere og forstå hvor i prosessene du er og hvordan de fungerer.

Ta deg tid til å velge prosessverktøy. Det er et verktøy du kommer til å jobbe mye med, og det er et valg som ikke tas på et øyeblikk. Sammenlign gjerne de ulike leverandørene i BusinessWiths systemguide, for å finne det beste prosessverktøyet for akkurat din virksomhet.

Hvordan lager jeg et prosesskart?

Test systemguiden

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

Liste over 16 forskjellige Prosessverktøy

Datakvalitet - logo

Datakvalitet

Vi tilbyr et skybasert kvalitetsstyringssystem med fleksible og tilpasningsdyktige moduler for ledelse og kvalitetsarbeid. Våre konfigurerbare fire basis moduler for dokumenthåndtering, avvikshåndtering, revisjon og risikostyring gir en solid plattform for støtte i ISO-sertifisering og kvalitetsarbeid. Systemet er brukervennlig, pålitelig og tilpasses bransje- eller virksomhetsspesifikke behov. ...Lær deg mer om Datakvalitet

Les mer
Flowfactory

Flowfactory

Skap kreative løsninger som samtidig strømlinjer virksomheten ved å bruke Flowfactory sin lavkodeplattform. Dette skybaserte verktøyet er designet med moderne lavkodingsteknologi som gjør det enkelt å reagere på plutselige endringer. Systemets grenser for kompleksitet utvides også ved muligheten til å bruke manuell koding og dermed tenke utenfor de standardiserte modulene. Alt dette kan skapes und...Lær deg mer om Flowfactory

Les mer
APOS - PROCESLEDELSE - logo

APOS - PROCESLEDELSE

En avansert løsning som hjelper bedrifter med å optimalisere sine forretningsprosesser. Dette prosesstyringssystemet tilbyr en rekke funksjoner, herunder muligheten til å opprette visuelle prosessdiagrammer, definere roller og ansvar, tildele oppgaver og automatisere arbeidsflyter. Med APOS kan bedrifter designe, automatisere og overvåke arbeidsprosessene sine på en effektiv og strukturert måte.Lær deg mer om APOS - PROCESLEDELSE

Les mer
Camunda - logo

Camunda

Camunda leverer åpen kildekode-programvare for prosessautomatisering og beslutningshåndtering. Plattformen muliggjør automatisering av komplekse forretningsprosesser og beslutningsregler, og hjelper bedrifter med å optimalisere driften og øke effektiviteten. Herunder inneholder løsningen funksjoner som beslutningsprosesser, prosessadministrasjon samt mange andre som gjør den fleksibel og brukerven...Lær deg mer om Camunda

Les mer
CANEA ONE

CANEA ONE

CANEA ONE er et ISO-sertifisert styringssystem som bidrar til effektiviteten i selskapet, takket være funksjoner som kvalitetsstyring, informasjonssikkerhet og kundereise.Lær deg mer om CANEA ONE

Les mer
Canea Process

Canea Process

Canea Process fungerer utmerket for å kartlegge virksomhetens prosesser og skape en klar oversikt over hvordan arbeidet skal utføres og i hvilken rekkefølge. Knytt dokumenter til hver prosess og gi prosessene symboler som enkelt visualiserer hva prosessen står for - og gjør det mulig å få tilgang til prosessen med kun ett knappetrykk på symbolet. Sammen kan disse funksjonene skape en effektiv arbe...Lær deg mer om Canea Process

Les mer
InfoCaption

InfoCaption

InfoCaption sitt prosessverktøy bidrar til en tydelig prosesstruktur med fleksibel informasjonsdeling i virksomheten. En brukervennlig og nettbasert løsning som også er tilgjengelig for alle medarbeidere i sanntid under oppdateringer. Brukervennligheten gjør det mulig for alle ansatte å bruke systemets funksjoner uten å være spesialister på IT, noe som skaper en god arbeidsdeling og sikrer at alle...Lær deg mer om InfoCaption

Les mer
Miro

Miro

Miro hjelper teamene og prosjektene dine med å lykkes ved å ha alle prosjekter på ett sted, online. Skalerbar programvare med funksjoner som, klar -laget maler, Gant -plan og integreringsevne med Google Calender.Lær deg mer om Miro

Les mer
Plandisk - logo

Plandisk

Plandisc er et planleggingsverktøy som er designet for å hjelpe bedrifter med å organisere og optimalisere ressursforvaltningen. Verktøyet lar deg opprette interaktive tidsplaner som visualiserer og koordinerer oppgaver, prosjekter og skift på en intuitiv måte. Blant de mange kjernefunksjonene er oppgavetildeling, fraværshåndtering, mulighet til å planlegge og følge opp ressursforbruk samt grunnle...Lær deg mer om Plandisk

Les mer
Planview AgilePlace - logo

Planview AgilePlace

Planview AgilePlace er spesielt designet for visuell styring av arbeidsflyt og prosesser, og det er nyttig for team som følger Lean-prinsipper. Velger du Planview AgilePlace, så kan du dra nytte av Kanban-tavler for å visualisere alle arbeidsprosessene og koordinere arbeidet. Løsningen lar deg opprette tilpassede arbeidsflyter og maler for repeterende prosesser, samtidig som du evaluerer teamets y...Lær deg mer om Planview AgilePlace

Les mer
Process Management - logo

Process Management

Process Street er en skybasert plattform designet for å lette prosesstyringen og automatiseringen i virksomheten. Løsningen gjør det mulig for bedrifter å skape, organisere og utføre arbeidsprosesser, prosedyrer og oppgaver på en effektiv og strukturert måte. I tillegg tilbyr plattformen prosessautomatisering gjennom integrasjoner og betingede logikker, noe som gjør det mulig å automatisere repete...Lær deg mer om Process Management

Les mer
Process Transformation Suite - logo

Process Transformation Suite

SAP Signavio Process Transformation Suite tilbyr en rekke verktøy som muliggjør effektiv prosessmodellering, analyse, automatisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser.Lær deg mer om Process Transformation Suite

Les mer
Proplan Tiltak - logo

Proplan Tiltak

Norges ledende fagsystem for tiltaksbransjen. Med Proplan Tiltak sikrer du at avtaler og aktiviteter følges opp innenfor fristdato. Tildeling av ansvarlig og frist fastsettes automatisk, og arbeidet blir forenklet ved hjelp av kraftige rapporteringsverktøy som også oppfyller kravene i databehandleravtalen med NAV.Lær deg mer om Proplan Tiltak

Les mer
SAP Build Process Automation - logo

SAP Build Process Automation

Hos SAP finner du en automatiseringsløsning i form av en kraftig plattform som gir bedrifter mulighet til å automatisere og optimalisere sine forretningsprosesser. Plattformen tilbyr avanserte verktøy for å designe, automatisere og overvåke prosesser, som bidrar til å redusere manuelle arbeidsbelastninger og øke effektiviteten. Løsningen gjør det også mulig å visualisere din prosessflyt, definere ...Lær deg mer om SAP Build Process Automation

Les mer
SIMPLI Manage

SIMPLI Manage

Et nettbasert og brukervennlig styringssystem som enkelt er tilpasset selskapets behov. Inkluderer funksjoner som prosesskart, dokumentstyring, versjonskontroll og risikostyring.Lær deg mer om SIMPLI Manage

Les mer
Smartsheet

Smartsheet

Smartsheet skaper en vei bort fra prosjektledelse gjennom Excel -filer og glemt post. En jevn skybasert løsning som skaper en oversikt og suksessoversikt over prosjektene dine.Lær deg mer om Smartsheet

Les mer

Hurtigguide

Hvordan lager jeg et prosesskart?

Et prosesskart gjør det enklere for deg å navigere og beskrive hva som skjer i virksomheten din, for alt fra produksjon til IT og nyansettelser. Mange kan trekke seg tilbake når de hører ordene «prosess» eller «prosessverktøy», men faktum er at alt som skjer i en virksomhet gjøres i ulike prosesser, uansett om det er skrevet eller ikke. Ved å bruke litt tid på å tegne opp et prosesskart, blir det lettere å se helheten og forstå hvordan ulike strømmer henger sammen – ikke minst dersom en eventuell flyt mangler logikk og må endres.

Når du skal lage et prosesskart, bør du huske på å gjøre det så lettfattelig som mulig, slik at det virkelig er nyttig for alle dine ansatte. Tanken er å **illustrere og visualisere **hvordan virksomheten fungerer, fra øre til brød, slik at beslutningsprosessen blir enklere. En prosesskartlegging øker transparens og klarhet. Flytprogram, prosessdiagram er synonymer for prosesskart.

Ønsker du å sammenligne ulike prosessverktøy, for å velge det riktige prosessverktøyet for din virksomhet? BusinessWith lister opp de forskjellige verktøyene som er tilgjengelige på markedet i dag, slik at det skal være enkelt for deg å velge. Velkommen til å begynne å sammenligne direkte i vår systemguide.

Beskrivelse av produktegenskaper

API

Lar deg enkelt koble organisasjonens andre systemer til prosessverktøyet for å skape et sømløst og integrert nettverk av systemer.

Arbeidsdeling

Fordel arbeidet innenfor prosessene mellom kollegaer for å få en klar struktur på hvem som skal gjøre hva.

Automatiske varsler

Vær oppmerksom på avvik i prosesser eller påminnelse om spesielle problemstillinger som kan oppstå innenfor prosessene.

Avvikshåndtering

Eventuelle avvik dokumenteres og håndteres direkte i systemet. I kombinasjon med automatiserte varsler kan avvik også noteres direkte til brukeren.

Dashboard - Lønnsoversikt

Dashboard-funksjonen skaper en grafisk oversikt over de viktigste instrumentene i prosessen, noe som bidrar til økt kontroll.

Dokumentbehandling

En prosess kan bestå av flere ulike enheter og dokumenthåndteringen lar deg lagre og knytte dokumenter til hver enhet eller for hele prosessen.

Prosesskart

Tegn de ulike prosessene i organisasjonen ved hjelp av et kart. Dette visualiserer hvordan prosessen gjennomføres og hvordan informasjonsflyten beveger seg mellom ulike enheter.

Standardiserte symboler

Ved hjelp av standardiserte symboler kan prosesser lett forstås av alle ansatte og bidra til å redusere risikoen for misforståelser.

Tillatelser

Tildel tillatelser til ansatte som anses som passende for å administrere prosessene eller delprosessene i organisasjonen.