Alternativer

Beskrivelse av Agilon

Et RPA-verktøy designet for å automatisk kartlegge virksomhetens prosesser og dermed kontinuerlig forbedre prosessflyten gjennom smarte analyser. Agilons analyse identifiserer de svake punktene i virksomhetens arbeidsprosesser. Dataene som brukes hentes direkte fra organisasjonens IT-system, hvor Agilon enkelt kobles til.

Hvem passer Agilon for?

For små til mellomstore bedrifter som ønsker å skape full kontroll over sine prosesser raskt ved hjelp av en automatisk informasjonsflyt til analyseverktøyene.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

DA

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

DK

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Agilon vises i følgende kategorier

Agilon produktfunksjoner

RPA-system

Avansert analyse

Visualiserte prosesser

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i RPA-system

NintexAgilon
AssistEdge RPAAgilon
Roaring APIAgilon
Automate Robotic Process AutomationAgilon