Alternativer

Beskrivelse av Axiom

Axiom Software (tidligere Axiom EPM) er et verktøy for ytelsesstyring for bedrifter som utstyrer FP&A-fagfolk og ledere med de beste verktøyene for budsjettering, prognoser, planlegging, rapportering, senariomodellering og mer.

Hvem passer Axiom for?

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Axiom produktfunksjoner

Finansiell rapportering

Analyse av nøkkelindikatorer

Automatisert likviditet og kontantprognose

Generere grafisk ytelse og informasjon fra data

Hva hvis-analyse

Prognoser

Prosjekt- og ressursplanlegging

Risikostyring

Scenarioanalyse

Budsjettering og prognoser

Dashboards

Modellering

Nøkkeltallsanalyse

Referansemåling

Rullende prognose

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Budsjettering og prognoser

ProfitbaseAxiom
HypergeneAxiom
PlanacyAxiom
AiderAxiom