Alternativer

Beskrivelse av Cezanne HR

En populær HR-løsning for større bedrifter. Systemet forenkler alle HR-prosessene dine, fra rekruttering og onboarding til core-HR og lønnshandtering. Løsningen er skybasert og lett tilgjengelig fra hvor som helst og kan skreddersys for å passe dine preferanser.

Hvem passer Cezanne HR for?

Cezanne HR er utviklet med tanke på mellomstore og store selskap.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

101-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Cezanne HR vises i følgende kategorier

Cezanne HR produktfunksjoner

HR-system

Administrer brukerrettigheter

Ansettelse

Automatiser arbeidsflyten

Compensation Management

CoreHR

Digitaliser personalarkiver

Elektronisk signatur

Fraværsregistrering

Har eget lønnssystem

HR-analyse

Karriereplanlegging

Kompetanseutvikling

Learning Management

Lønnsoppgjør

Medarbeidersamtaler

Opplæringspakke

Prestasjonsstyring

Rapporter og KPIer

Rekruttering

Selvbetjening

Tidsrapportering

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i HR-system

HumaCezanne HR
Hailey HRCezanne HR
PersonioCezanne HR
Flex HRM EmployeeCezanne HR