Alternativer

Beskrivelse av Easit GO

Easit GO er en omfattende nettbasert plattform som har som mål å automatisere arbeidsprosessene og repeterende oppgaver for å spare tid. De nyttige analyse- og rapporteringsverktøyene hjelper deg med å bruke dine data til å ta bedre beslutninger og øke effektiviteten.

Hvem passer Easit GO for?

Easit GO er utviklet med tanke på bedrifter og myndigheter i alle størrelser som ønsker å forenkle sin datahåndtering, gjøre den i samsvar med GDPR, og samtidig oppnå kvalitetsgevinster og tidsbesparelser.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

DA

SV

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Easit GO vises i følgende kategorier

Easit GO produktfunksjoner

Helpdesk system

Automatisert saksbehandling

Avvikshåndtering

Dashboard med live sporing

Ekstern HelpDesk

Intern Helpdesk

Kunnskapsbank

Prioritert funksjon

Statistikk og overvåking

Saksbehandlingssystem

Avvikshåndtering

Chatsupport

Delegere & tilbakemelding av under-saker

Digitale skjemaer & selvbetjening

Helpdesk saksbehandling

Inventar

Kundeservicestyring og support

Kundetilpassning & modellere rapporter

Kunnskapsdatabase

Saks- & svarsmaler

Selvbetjeningsportal

Statistikk & oppfølgingsmodul

Utløsere

Avtalehåndtering

Administrative myndighetsnivåer

Automatiske påminnelser

Juridisk råd

Kontraktmaler

Kontraktsoversikt

Kryptert lagring av kontrakter

Statistikk

Søkefunksjon

Verktøy for kontraktgjennomgang

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Saksbehandlingssystem

OneflowEasit GO
Lime CRMEasit GO
SuperOffice ServiceEasit GO
ServiceNowEasit GO