Alternativer

Beskrivelse av EQS kvalitetssystem

EQS kvalitetssystem hjelper deg med å forenkle opplæring og sikre at arbeid utføres som planlagt. Løsningen tilbyr effektiv, enkel og sikker dokumentstyring, løpende oversikt over risikosituasjonen samt et hendelses- og avvikssystem med tilpasset saksgang. Systemet er bygd opp av moduler som kan settes sammen etter virksomhetens behov.

Hvem passer EQS kvalitetssystem for?

EQS kvalitetssystem kan tilpasses alle typer virksomheter uansett størrelse og bransje.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

DA

NO

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

EQS kvalitetssystem vises i følgende kategorier

EQS kvalitetssystem produktfunksjoner

Kvalitetssystem

Analyseverktøy

Ansvarshåndtering

Avvikshåndtering

Dokumentbehandling

Integrerbar

Modulær

Målsporing

Oppgavehåndtering

Prosesskart

Prosjekthåndtering

Ressurshåndtering

Strategiutvikling

Støtte for ISO-standarder

Ledelsessystemer

Analyseverktøy

Ansvarshåndtering

Avvikshåndtering

Dokumentbehandling

Integrerbar

Modulær

Målsporing

Oppgavehåndtering

Prosesskart

Prosjekthåndtering

Ressurshåndtering

Strategiutvikling

Støtte for ISO-standarder

Avvikshåndtering

API

Bildestøtte

Frakoblet administrasjon

Maler

Sakshistorie

Saksstatus

Varsler

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Kvalitetssystem

CenturiEQS kvalitetssystem
DatakvalitetEQS kvalitetssystem
Invo SAKEQS kvalitetssystem
InosaEQS kvalitetssystem