Alternativer

Beskrivelse av Intercom

Intercom er et skybasert live chat -verktøy som er godt egnet for både store og små selskaper. Intercom forenkler styringen av kundesaker og bidrar til høyere salg gjennom den proaktive chatfunksjonen, blyadministrasjonen og rapportverktøyet som gjør det enkelt å følge opp de ansattes ytelse.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Intercom vises i følgende kategorier

Intercom produktfunksjoner

Live chat

Chat historie

Integrasjonsmoduler

Kundeinformasjon

Overordnet dashboard

Proaktiv chat

Svarmaler

Markedsføringsverktøy

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Live chat

SalesforceIntercom
Apsis OneIntercom
JivochatIntercom
HappyFoxIntercom