Alternativer

Beskrivelse av Lanteria

Lanteria tilbyr 5 ulike moduler som dekker de fleste aspekter av personalledelse: Core HR, Time & Attendence, Rekruttering, Performance og Learning, disse kan brukes hver for seg eller sammen. Lanterias fleksible og tilpassede HR-system øker HR-produktiviteten, gir bedriftsledere informasjon og øker ansattes engasjement.

Hvem passer Lanteria for?

Lanteria tilbyr en rekke HR-verktøy rettet hovedsakelig mot mellomstore og store bedrifter. Løsningen kan også tilpasses behovene til den offentlige sektoren.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

101-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

DK

NO

Globalt

FI

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Lanteria vises i følgende kategorier

Lanteria produktfunksjoner

HR-system

Administrer brukerrettigheter

Ansettelse

Automatiser arbeidsflyten

Bonus og insentiv

Compensation Management

CoreHR

Digitaliser personalarkiver

Elektronisk signatur

Fraværsregistrering

HR-analyse

Karriereplanlegging

Kompetanseutvikling

Learning Management

Lønnsoppgjør

Medarbeidersamtaler

Opplæringspakke

Prestasjonsstyring

Rapporter og KPIer

Rekruttering

Selvbetjening

Sertifisering

Tidsrapportering

Personalsystem

Ansettelse

E-signering

Fraværsregistrering

HR Analytics

Medarbeidersamtaler/møter

Rekruttering

Tilbakemelding

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Personalsystem

HumaLanteria
Hailey HRLanteria
SympaLanteria
HiBobLanteria