Alternativer

Beskrivelse av Leapsome

Leapsome er et personalsystem som muliggjør videreutvikling av organisasjonen gjennom smarte funksjoner og effektive integrasjoner. Med alt fra onboarding til måloppfølging og undersøkelser legger Leapsome til rette for daglig personalledelse og bidrar til personalutvikling.

Hvem passer Leapsome for?

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

11-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Leapsome produktfunksjoner

Onboardingverktøy

E-læring

E-signatur/ BankID

Innebygd quiz

Offboarding

Onboarding chatbot

Selvbetjeningsportal

Single sign-on nettleser

Sjekklister

Støtte under onboarding (interaktive opplæringsprogrammer)

Talentutvikling

Undersøkelse på flere språk

Varsler (påminnelser)

Video for trening

Pulsmålinger

AI-hjelp

Analyse av varmekart

Employee Net Promoter Score (eNPS)

Forskningsbaserte spørsmål

Gi ros

Kontinuerlig pulsovervåking

KPI-er/ OMSETNING

NPS benchmarks

Sanntidsdata

Tilbakemelding

Medarbeiderundersøkelse

API-sett

Automatiske påminnelser

Chat funksjon

Klare maler

Kryptert informasjon

Referansemåling

Segmenter data

Valgbar design

Verktøy for statistikk og analyse

Personalsystem

Ansettelse

E-signering

HR Analytics

Medarbeidersamtaler/møter

Rekruttering

Tilbakemelding

Talent Management

Administrer brukerrettigheter

Compensation Management

HR 360 grader

Kompetanseutvikling

Learning Management

Medarbeidersamtale

Prestasjonsstyring

Rapporter og KPIer

Selvbetjening

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Personalsystem

PopulumLeapsome
EasyQuestLeapsome
UngappedLeapsome
PeakonLeapsome