Lessor lønnssystem logo

Lessor lønnssystem

ECIT Peritus AS

Alternativer

Beskrivelse av Lessor lønnssystem

Med LESSOR Lønn får du et verktøy for styring av personalressurser som på en sikker, effektiv og fleksibel måte håndterer medarbeidernes lønn. Du får et fremtidssikret lønnssystem som er i stand til å løse de nåværende og fremtidige oppgaver virksomheten står overfor. Ved å bruke LESSOR Lønn får du fullt utbytte av standardfunksjonaliteten i Microsoft Dynamics AX. I tillegg kan du også oppnå ressursbesparelser fordi modulene er integrert med hverandre.

Hvem passer Lessor lønnssystem for?

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

DK

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Lessor lønnssystem vises i følgende kategorier

Lessor lønnssystem produktfunksjoner

Lønnssystemer

API -integrasjoner

Bankoverføringsfil

Beregning av skatt

Dashboard - Lønnsoversikt

Ferieberegning

Fraværshåndtering

HR-system

Importfil til ERP-system

Lønnsoppgjør

Rapportgenerator

Reiseregningshåndtering

Selvbetjening

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Lønnssystemer

SD Worx LønnLessor lønnssystem
Flex HRM PayrollLessor lønnssystem
Hogia LönLessor lønnssystem
24SevenOffice LønnLessor lønnssystem