Alternativer

Beskrivelse av Pihr

Automatiser lønnskartleggingen ved hjelp av Pihrs lønnskartleggingsverktøy. Spar tid og oppfylle samtidig lovkravene ved hjelp av dette nettbaserte verktøyet som inkluderer god veiledning og andre verdifulle funksjoner som dashbord og skriftlige rapporter. Reduser lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ved hjelp av analysene og resultatene som systemet skaper og gjør dette under helt sikre utførelse uten fare for informasjonsspredning.

Hvem passer Pihr for?

Pihrs lønnskartlegging fungerer for små bedrifter og store bedrifter som tilstreber en likeverdig arbeidsplass og derfor søker etter et verktøy som kan være til god hjelp for å få til dette.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

EN

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Pihr vises i følgende kategorier

Pihr produktfunksjoner

Lønnskartleggingverktøy

Analyse av lønn

Dashboard - Lønnsoversikt

Lønnsoppgjør

Trinn-for-steg veiledning

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Lønnskartleggingverktøy

SD Worx LønnPihr
Flex HRM PayrollPihr
CaspecoPihr
SysarbPihr