Alternativer

Beskrivelse av Planacy

Planacy tilbyr et skybasert budsjett og prognoserverktøy for mellomstore og store selskaper. Et datadrevet system som samler data og analyser for å hjelpe bedriftsledere med fremtidig planlegging og å ta viktige forretningsutbetalinger. Dette enkelt å håndtere verktøyet med høy kvalitet hjelper deg med operativ og økonomisk styring. Lag dine egne dashbord og ta del i rullende prognoser.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

101-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Planacy vises i følgende kategorier

Planacy produktfunksjoner

Finansiell rapportering

Analyse av nøkkelindikatorer

Automatisert likviditet og kontantprognose

Avansert filteranalyse

Generere grafisk ytelse og informasjon fra data

Hva hvis-analyse

Håndtering av ulike valutaer

Integrert internkontroll

Intern transaksjonshåndtering

Prognoser

Prosjekt- og ressursplanlegging

Risikostyring

Scenarioanalyse

Budsjettering og prognoser

Dashboards

Fakturainformasjon

Flerårig planlegging

Modellering

Nøkkeltallsanalyse

Referansemåling

Rullende prognose

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Budsjettering og prognoser

ProfitbasePlanacy
HypergenePlanacy
PlanfulPlanacy
BizviewPlanacy