Alternativer

Beskrivelse av Qlearsite

En av de ledende leverandørene av medarbeiderundersøkelser. Qlearsite sin intuitive plattform hjelper deg med å forstå hva som fungerer bra og hva du bør fokusere på. Dra nytte av over mer enn 300 undersøkelsesspørsmål tilgjengelig eller lag dine egne spørreskjemaundersøkelser. Plattformen analyserer resultatene dine helt automatisk, og foreslår hva som kan forbedres. Løsningen integreres med 50 av de ledende HR- og lønnssystemene.

Hvem passer Qlearsite for?

Qlearsite sin løsning brukes av både små og store bedrifter i ulike bransjer, herunder også små bedrifter med færre enn 10 ansatte.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

DA

NO

FI

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

SE

DK

NO

FI

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Qlearsite vises i følgende kategorier

Qlearsite produktfunksjoner

Medarbeiderundersøkelse

API-sett

Automatiske anbefalinger

Automatiske påminnelser

Klare maler

Kryptert informasjon

Referansemåling

Segmenter data

Valgbar design

Verktøy for statistikk og analyse

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Medarbeiderundersøkelse

PopulumQlearsite
EasyQuestQlearsite
YesboxQlearsite
EletiveQlearsite