Alternativer

Beskrivelse av Smart Audit

En skybasert revisjonsløsning rettet mot små og mellomstore bedrifter. Lag enkelt elektroniske revisjonsfiler ved å bruke eksisterende maler. Gi tilgang bare til de teammedlemmene som trenger å arbeide med den filen og følg hver oppgave i sanntid. Hold styr på alle utestående problemer og bruk de forhåndsbygde malene for raskt å utarbeide årsregnskap.

Hvem passer Smart Audit for?

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Smart Audit vises i følgende kategorier

Smart Audit produktfunksjoner

Kvalitetssystem

Analyseverktøy

Ansvarshåndtering

Dokumentbehandling

Modulær

Målsporing

Oppgavehåndtering

Ordrebehandling

Prosesskart

Prosjekthåndtering

Ressurshåndtering

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Kvalitetssystem

CenturiSmart Audit
DatakvalitetSmart Audit
Add LedningssystemSmart Audit
TuduSmart Audit