Alternativer

Beskrivelse av Sysarb

Denne smarte løsningen for lønnskartlegging fra Sysarb kan enkelt hjelpe brukeren til å bedre kontrollere lønnspostene. Ved å bruke gjeldende tall for lønn ved bedriften som input, kan Sysabs lønnskartleggingssystem lage analyser uten manuelle inngrep og generere interessante resultater og rapporter. Ved hjelp av dette verktøyet kan det skapes en balansert og attraktiv lønnsstruktur som også oppfyller gjeldende arbeidskrav.

Hvem passer Sysarb for?

Kan brukes av bedrifter av varierende størrelse som ønsker å skape god oversikt over lønn og samtidig generere verdifulle analyser med interessante resultater.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

EN

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Sysarb vises i følgende kategorier

Sysarb produktfunksjoner

Lønnskartleggingverktøy

Analyse av lønn

Dashboard - Lønnsoversikt

Lønnsoppgjør

Trinn-for-steg veiledning

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Lønnskartleggingverktøy

SD Worx LønnSysarb
Flex HRM PayrollSysarb
CaspecoSysarb
PihrSysarb