Alternativer

Beskrivelse av Wrike

Wrike er et enkelt og kraftig prosjektverktøy som gjør arbeidsmengden mye enklere. Gjør som 2,3 millioner andre brukere og bruk Wrike som prosjektstyringssystemer.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

11-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Wrike produktfunksjoner

Arbeidsordresystem

Artikkelregister med priser

Loggmaterialforbruk

Personallister

Planlegging

Prosjektbundet utgiftsregistrering

Prosjektstatus for kundeaktiva

Sjekkliste

Tidsrapportering

Ytelsesanalyse

Prosjektledelseverktøy

API

Fyll lager

Gantt-diagram

Integrasjonsmoduler

Kalendersynkronisering

Kanban

Klare maler

Kontroller tilgang

Tilordne oppgaver

Varsler

Prosjektstyringsverktøy

Dokumentbehandling

Fakturadokumentasjon

Leverandørfaktura

Materialrapporter

Personallister

Planlegging

Resultatanalyse/ kostnadsoppfølging

Sjekkliste for egenkontroller

Tidsrapportering

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Prosjektledelseverktøy

MondayWrike
TaskworldWrike
YouTrackWrike
Visma ProjectWrike