Alternativer

Beskrivelse av DataDome

DataDome tilbyr en avansert AI-drevet cybersikkerhetsløsning som automatisk oppdager og blokkerer trusler i sanntid. Selskapet har også en SOC-tjeneste som håndterer alle innkommende trusler manuelt og svarer på dem gjennom en kombinasjon av AI og menneskelig intelligens. Dette resulterer i umiddelbare restriktive og avbøtende tiltak i tilfelle globale angrep, samt en kontinuerlig utvikling av egne maskinlæringsmodeller.

Hvem passer DataDome for?

DataDome sine tjenester passer for større selskaper som allerede har en avansert infrastruktur og som ønsker å implementere sikre løsninger på hver node. Brukeren kan også få hjelp til sikkerhetsarbeid og etterlevelse av ulike krav.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

101-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

DataDome vises i følgende kategorier

DataDome produktfunksjoner

Cybersikkerhetsprogram

Eksponeringshåndtering

Konsolidert sikkerhetsarkitektur

Overflateovervåking

Samsvar

Sårbarhetsvurdering

Søknadsskanning

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Cybersikkerhetsprogram

Microsoft Defender for BusinessDataDome
Microsoft 365 DefenderDataDome
DetectifyDataDome
Threat CompassDataDome