Alternativer

Beskrivelse av Easy LMS

Dra nytte av Easy sitt brukervennlige ferdighetsutviklingssystem for å opprette og dele givende personalopplæring. Easy bidrar til en smidig og ukomplisert prosess som sikrer at dine ansatte raskt utvikler nye kompetanse, noe som tar organisasjonen videre. En annen viktig funksjon er at Easy samler alt undervisningsmateriell på ett og samme sted, hvilket betyr at du slipper å søke blant tusenvis av filer og dokumenter.

Hvem passer Easy LMS for?

Denne kompetanseutviklingsløsningen brukes hovedsakelig av små til mellomstore bedrifter som ønsker å opprette og dele opplæringsmateriell på en felles plattform og dermed trene arbeidsstyrken sin.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

11-500

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

DA

NO

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

SE

DK

NO

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Easy LMS vises i følgende kategorier

Easy LMS produktfunksjoner

LXP-system

Blandet læring

Forfattervertøy

Lage videoer

SCORM-kompatibel

Sosiale læringsaktiviteter

Tester og vurdering

Utvikle e-læringskurs

Kompetanseutviklingsverktøy

blandet læring

Lage videoer

Målstyring og ytelse

Oversikt over kompetanser

Tester og resultater

Utvikle kurs innen e-læring

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Kompetanseutviklingsverktøy

LearnsterEasy LMS
EurekosEasy LMS
Grade LearningEasy LMS
Talent SBXEasy LMS