Alternativer

Beskrivelse av Infodoc Sky

Infodoc Sky er et komplett journalsystem for allmennleger, spesialister og kommunale tjenester. Løsningen har funksjonalitet for elektronisk sykmelding og e-resept med multidose. Oppdatering av personalia skjer automatisk ettersom pasientopplysninger hentes fra NHN personregister. I tillegg tilbyr Infodoc en integrert faktureringsmodul som håndterer takster og fakturering samt elektronisk Helfo-oppgjør.

Hvem passer Infodoc Sky for?

Infodoc Sky tilbyr ulike funksjoner som samsvarer med behovene til allmennleger, spesialister og kommunale tjenester.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Infodoc Sky vises i følgende kategorier

Infodoc Sky produktfunksjoner

Journalsystem

E-journal

Faktureringsløsning

Forhåndsprogrammerte ICD-10-koder

Kalenderoversikt

Koblet til nasjonal pasientoversikt

Kontroller tilgang

Kryptert tilgang til pasientinformasjon

Kunderegister

Lab-modul

Legemiddelmodul/ E-resept

Online booking

Remitteringsmoduler

Statistikk og rapport

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Journalsystem

PhysicaInfodoc Sky
PatientSky ClinicInfodoc Sky
WebMedInfodoc Sky
Pridok EPJInfodoc Sky