Alternativer

Beskrivelse av Miro

Miro hjelper teamene og prosjektene dine med å lykkes ved å ha alle prosjekter på ett sted, online. Skalerbar programvare med funksjoner som, klar -laget maler, Gant -plan og integreringsevne med Google Calender.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

EN

SV

DA

NO

FI

Geografisk område

Hvor finnes vi?

Globalt

SE

DK

NO

FI

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Miro produktfunksjoner

Prosessverktøy

API

Arbeidsdeling

Automatiske varsler

Dashboard - Lønnsoversikt

Prosesskart

Standardiserte symboler

Tillatelser

Prosjektledelseverktøy

Analyse og rapporter

API

Fyll lager

Gantt-diagram

Integrasjonsmoduler

Kalendersynkronisering

Kanban

Klare maler

Kontroller tilgang

Prioriteringsordning

Tilordne oppgaver

Ubegrensede prosjekter

Varsler

Prosesskartleggingsverktøy

API

Arbeidsdeling

Avvikshåndtering

Dashboard

Håndtering av dokumenter

Prosesskart

Standardiserte symboler

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Prosjektledelseverktøy

DatakvalitetMiro
Timelog PSAMiro
Process ManagementMiro
JiraMiro