Alternativer

Beskrivelse av Munio LMS

Munio LMS-systemet er en bransjetilpasset læringsplattform for e-læring (bygg- og anleggsbransjen). Plattformen er kompatibel med Adobe og andre viktige LMS-funksjoner for å øke kompetanseutviklingen.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

11-500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Munio LMS vises i følgende kategorier

Munio LMS produktfunksjoner

LMS

API og webhooks

Automatisk utsendelse

Blandet læring

Individuelle utviklingsplaner

Kursadministrasjon

Lage e-læringskurs

Lage videoer

Preboarding

SCORM-kompatibel

Sosiale læringsaktiviteter

Statistikk & dashboards

Synkron læring

Tester og bedømning

Virtuelle klasserom

Kompetanseutviklingsverktøy

blandet læring

Lage videoer

Målstyring og ytelse

Oversikt over kompetanser

SCORM-kompatibel

Tester og resultater

Utvikle kurs innen e-læring

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i LMS

LearnsterMunio LMS
EducatiaMunio LMS
EurekosMunio LMS
Grade LearningMunio LMS