Alternativer

Beskrivelse av Pridok EPJ

Pridok EPJ er et web-basert pasientjournalsystem til primærhelsetjenesten. Systemet er 100% webbasert og integrert mot Helsenorge. Pasienten kan selv booke en konsultasjon blant de tilgjengelige timene i din avtalebok, og kan betale via mobil, Vipps eller faktura gebyrfritt innen 48 timer. Pridok EPJ tilbyr den hurtigste og mest moderne e-reseptløsningen i Norge, inkludert multidose og PLL.

Hvem passer Pridok EPJ for?

Tilpasset arbeidsflyten til deg som fastlege, helsesekretær eller kiropraktor/fysioterapeut. Systemet er svært gunstig for enkeltpersonforetak, ettersom det bare krever én lisens per behandler. Medarbeidere og vikarer er gratis.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

1-10

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

NO

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Pridok EPJ vises i følgende kategorier

Pridok EPJ produktfunksjoner

Journalsystem

Automatiske påminnelser om bestilte tider

BankID

E-journal

Faktureringsløsning

Forhåndsprogrammerte ICD-10-koder

Kalenderoversikt

Koblet til nasjonal pasientoversikt

Kontroller tilgang

Kryptert tilgang til pasientinformasjon

Kunderegister

Legemiddelmodul/ E-resept

Online booking

Remitteringsmoduler

Statistikk og rapport

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Journalsystem

PsykbasePridok EPJ
WebMedPridok EPJ
Infodoc SkyPridok EPJ
Hove TotalPridok EPJ