Alternativer

Beskrivelse av Visma Flyt Helse

Visma Flyt Helse er en ny EPJ-løsning for kommunal sektor. Systemet er skybasert og kan benyttes på både PC-er og mobile enheter. Journalen inneholder funksjon for sikker informasjonsdeling samtidig som det gir et klart bilde over hendelser/journalnotat. Løsningen er utviklet i tråd med kravene i Normen for informasjonssikkerhet og GDPR og tilbyr en mulighet for postregistrering, skanning og arkivering til NOARK kjerne.

Hvem passer Visma Flyt Helse for?

Visma Flyt Helse en elektronisk pasientjournal rettet mot kommunal sektor.

Bedriftsstørrelse

Hvilken bedriftsstørrelse passer til dette systemet?

500+

Brukerstøtte

Hvordan kan leverandøren kontaktes?

Språk

På hvilke språk finnes systemet?

SV

DA

NO

FI

EN

Geografisk område

Hvor finnes vi?

NO

SE

DK

FI

Globalt

Testperiode

Kan man få en gratis testperiode?

Ja

Nei

Kjenner du
til systemet?

Akkurat som du vil høres om andres meninger, så vil andre høre dine. Del gjerne med deg!

Jobber du
for dette selskapet?

Les om hvordan du oppdaterer informasjonen her

Visma Flyt Helse vises i følgende kategorier

Visma Flyt Helse produktfunksjoner

Journalsystem

Automatiske påminnelser om bestilte tider

BankID

E-journal

Forhåndsprogrammerte ICD-10-koder

Kalenderoversikt

Koblet til nasjonal pasientoversikt

Kontroller tilgang

Kryptert tilgang til pasientinformasjon

Kunderegister

Legemiddelmodul/ E-resept

Online booking

Statistikk og rapport

Passer dette
systemet meg?

La våre algoritmer veilede deg til å velge riktig system.

De vanligste sammenligningene i Journalsystem

PsykbaseVisma Flyt Helse
Care itVisma Flyt Helse
PatientSky ClinicVisma Flyt Helse
AidnVisma Flyt Helse